XII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
AUTORSKICH FILMÓW ANIMOWANYCH
OFAFA 2006  www.ofafa.pl
KRAKÓW 14 – 16 GRUDNIA 2006

W programie:

-    pokazy konkursowe filmów zrealizowanych przez twórców profesjonalnych ubiega-jących się o „Złotą Kreskę”, „Srebrne Kreski” i „Brązowe Kreski”
-    pokazy konkursowe filmów zrealizowanych przez studentów wyższych szkół filmo-wych i plastycznych ubiegających się o Grand Prix, Nagrodę Specjalną, Nagrodę Jury
-    pokazy konkursowe filmów twórców nieprofesjonalnych ubiegających się o Nagrodę Główną i Nagrodę Jury
-    filmy konkursowe ocenia Jury pod przewodnictwem Jerzego Kaliny
-    pełna retrospektywa filmów Piotra Kamlera z okazji 70-lecia urodzin
-    retrospektywa filmów Jerzego Kaliny
-    retrospektywa filmów Mariana Cholerka
-    pokaz filmów Marcina Giżyckiego
-    wystawa „Jerzy Kalina - projekty plastyczne i graficzne filmów, grafika i scenografia”
-    wystawa projektów plastycznych i graficznych filmów Mariana Cholerka
-    wystawa projektów plastycznych i graficznych filmów zrealizowanych w Longin Stu-dio
-    „Abecadło Topora w Lokatorze” pokaz filmów animowanych Rolanda Topora
-    pokaz specjalny filmu „Marsjanin Mercano”
-    forum dyskusyjne „Wokół problemów polskiej animacji” z udziałem twórców z całe-go kraju, przedstawicieli Stowarzyszenia Filmowców Polskich
-    spotkania z twórcami

Inauguracja Festiwalu 14 grudnia godz. 16.00, uroczyste zakończenie, rozdanie nagród i prezentacja filmów nagrodzonych 16 grudnia godz. 19.00

Wszystkie pokazy konkursowe odbywać się będą w Kinoteatrze „Wrzos” w Krakowie
przy ul. Zamoyskiego 50Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków w ramach Mecenatu Kulturalnego Miasta Krakowa

Organizatorzy:

-    Dom Kultury „Podgórze”
-    Kinoteatr „Wrzos”
-    Polski Instytut Sztuki Filmowej
-    Stowarzyszenie Filmowców Polskich
-    Dyskusyjny Klub Filmowy „Klatka”

Współpraca:

-    Longin Studio w Krakowie
-    Mamoń Studio w Krakowie
-    Studio Miniatur Filmowych w Warszawie
-    Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej
-    Film &TV Kamera
-    Lokator

Patronat Medialny:

-    Dziennik Polski
-    TVP 3 Kraków
-    Telewizja Kino Polska
-    Kino
-    www.szorty.pl
-    Radio Kraków Małopolska
Copyright@ofafa.pl